การจัดส่งสินค้า

ค่าบริการการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ
ลูกค้าปลีก

  • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป  จัดส่งฟรี
  • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ 500 – 999 บาท ค่าบริการ  40 บาท
  • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ต่ำกว่า 499 บาท  ค่าบริการ  60 บาท

 ****ราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

ลูกค้าส่ง

  • ยอดสั่งซื้อ 35,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
  • ยอดสั่งซื้อตำกว่า 35,000 บาท ค่าขนส่งชำระตามจริง
    ***ราคาค่าขนส่งจะแจ้งในใบเสนอราคา

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
ยอดโอนเงินก่อน 12.00 น. จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

 

บริษัทที่ให้บริกาจัดส่งสินค้า

1v บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
h9 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ปท) จำกัด