Arrow
Arrow
Slider

เพิ่มคุณค่าและทางเลือกใหม่ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม-รีสอร์ท และบุคคลทั่วไป

ศูนย์รวมสินค้าสำหรับโรงแรม-รีสอร์ท และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิค ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%

chillipapper

ร้าน C Shop ขอสนับสนุนโครงการวิสาหกิจชุมชนไร่อธิศพัฒน์ อ.ท่าลี่ จ.เลย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

สินค้าแนะนำ